Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Assertiviteitsspel


Spel waarbij jongeren leren om op een assertieve manier hun gevoelens, gedachten, verwachtingen enzovoort te uiten.

Informatie


​Assertiviteit - Opkomen voor jezelf - Drugs - Alcohol - Seksueel grensoverschrijdend gedrag - Ik-boodschappen - feedback geven - Agressie Respect voor elkaars grenzen​

14 - 16 jaar

2 - 10 jongeren

1 uur

Kussen, draaibord, dobbelsteen met gevoelens (gewone dobbelstenen, met daarop smiley’s geplakt), post-its

Nabespreking


Geef aan iedereen van de groep een blokje post-its en geef de opdracht om bij iedereen een post-it op de rug te plakken. Hierop moet je neerschrijven op welke manier deze persoon je in deze activiteit positief heeft verrast. Geef hierbij enkele voorbeelden ter inspiratie (vb. jij was assertief, sterk in het verwoorden van gevoelens, kon goed luisteren, straalde rust uit,..). Laat nadien iedereen individueel rustig de post-its op zijn/haar rug bekijken. Geef vervolgens iedereen de kans om vragen te stellen als er wat uitleg nodig is bij wat er geschreven staat.

De begeleider licht ook kort knaltip ‘Mijn grenzen’ toe en legt de link met www.noknok.be.

Verloop


Het spel start met het toelichten van volgende spelregels:

  • De jongste mag steeds beginnen.
  • Degene die draait aan het bord of gooit met de dobbelsteen mag eerst zijn/haar verhaal doen. Als hij/zij volledig uitgepraat is, mogen anderen hierop reageren.
  • Het bord en/of de dobbelsteen wordt met de klok mee doorgegeven aan de volgende wanneer iemand volledig klaar is met praten.
  • Er wordt gebruik gemaakt van het talk — kussen. Enkel de jongere die het talk-kussen in handen heeft mag praten. Dit talk-kussen moet op een assertieve manier gevraagd worden. Bijvoorbeeld ‘Ik zou graag het kussen willen’ of ‘Kan ik het talk-kussen krijgen a.u.b.?’.
  • Er zijn houdingen waar je tijdens het spel best aandacht aan besteed:

Lichaamstaal: door lichaamstaal tonen veel mensen wat ze werkelijk bedoelen (vb. schouders ophalen). Tijdens het spel is het van belang dat je weet dat je lichaamshouding anderen kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld door je armen niet te kruisen en op je gemak te zitten stel je je open voor het verhaal van anderen. Bij een assertieve lichaamshouding maak je oogcontact, hou je je schouders recht en ontspannen en zit je niet doorgezakt. Laat de jongeren op voorhand alvast proberen hoe het voelt om verschillende houdingen uit te proberen, terwijl ze eenzelfde zin herhalen (vb. ogen neergeslagen, schouders afgezakt, voorover gebogen, …).

Luisteren: goed luisteren betekent dat je jezelf richt op degene die iets gaat vertellen. Een goede luisteraar is iemand die via zijn lichaamstaal (vb. knikken) en door vragen te stellen toont dat hij aan het luisteren is.

Respect tonen: heb respect voor de gevoelens van anderen en jezelf. Door respect te tonen ga je jezelf beter kunnen verplaatsen in het verhaal van de ander en bovendien gaat de ander daarna ook beter luisteren naar jouw verhaal. Je moet iemand accepteren, pas dan ga je je kunnen concentreren op zijn/haar verhaal.

Vervolgens start het spel:

Niveau 1: In dit niveau wordt er enkel gewerkt met de dobbelsteen of het draaibord.

Bij het gebruik van de dobbelsteen moet de jongere een verhaal vertellen dat aansluit bij het gevoel dat op de dobbelsteen staat.

Bij gebruik van de draaischijf moet de jongere de zin afmaken op het draaibord.

Niveau 2: In dit niveau wordt er zowel gewerkt met de dobbelsteen als met de draaischijf. De jongere moet eerst draaien aan de draaischijf om de beginzin te kennen, en vervolgens werpen met de dobbelsteen om het gevoel te weten. De zin die gevormd wordt heeft te maken met het gevoel. Bijvoorbeeld: als ik boos ben, ga ik wandelen.

Niveau 3: In niveau drie komt er een thema bij en wordt er zowel gewerkt met de dobbelsteen als met de draaiplaat. Het is de bedoeling dat er gewerkt wordt met de startzin, die ook een bepaald gevoel omvat en draait rond een welbepaald thema. Enkele mogelijke thema’s zijn: assertiviteit, neen zeggen, middelengebruik, een nieuwe uitdaging aangaan, je inzetten voor anderen.

Einde van het spel: wanneer de dobbelsteen of het draaibord volledig is rondgegaan of wanneer het gesprek afgelopen is.