Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Barmhartige Samaritaan


Er wordt een actie opgezet om een goed doel te steunen

Informatie


Ervoor gaan - Iets nieuws proberen - Je inzetten voor een ander

12 - 16 jaar

Meer dan 15 jongeren

Minstens 1 halve dag

Afhankelijk van de manier waarop je een goed doel gaat steunen heb je andere benodigdheden nodig, lucifers voor de nabespreking.

Tips


De begeleider licht ook kort knaltip ‘Mijn grenzen’ toe en legt de link met www.noknok.be.

Nabespreking


Doe een kringgesprek na het afronden van de actie. Geef iedereen een lucifer. Wanneer een persoon aan het woord komt, mag hij/zij de lucifer aansteken en net zolang praten tot de lucifer op is. De rest moet zwijgen zolang iemands lucifer brandt. Leuke vragen voor een nabespreking kunnen zijn: Vond je de activiteit leuk? Hoe voelt het om je in te zetten voor anderen? Heb je er iets van geleerd over jezelf? Wat zorgt ervoor dat je inzetten voor anderen ook jou een goed gevoel geeft?

Verloop


Deze activiteit start met een bespreking met de jongeren welk goed doel ze zouden willen steunen. Zorg voor een aantal voorstellen: Lusic for Life, een ontwikkelingsproject dat opgezet is vanuit een vereniging in je buurt, een jeugdbeweging in een ontwikkelingsland,…. Bekijk samen met je groep op welke manier je dit best kan aanpakken en kies vervolgens een actie die jullie gaan ondernemen voor dit goede doel. Enkele mogelijkheden zijn: wafels bakken, auto’s wassen, wenskaarten maken, lotjes verkopen, een fuif organiseren,…Uiteraard hoeft de volledige opbrengst niet naar het goede doel te gaan, maar kan je bijvoorbeeld de helft ook houden voor een kamp, activiteit, …. Taken verdelen is handig: wie gaat zorgen voor meer info over het goede doel dat de groep wil steunen, wie gaat de actie verder uitwerken, …