Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Grenzen verkennen


Een aantal gevarieerde opdrachten waarbij jongeren worden uitgedaagd om hun grenzen op diverse manieren te verleggen.

Informatie


Assertiviteit - Neen zeggen - Ja! - Respect voor elkaars grenzen - Kicks ¬ ervoor gaan - Iets nieuws proberen - Uitdagingen aangaan

14 - 16 jaar

Meer dan 15 jongeren

Halve dag

Afhankelijk van de gekozen opdrachten, touw voor de nabespreking

Tips


Bij deze opdracht is het belangrijk als begeleider te bewaken dat jongeren hun eigen grenzen niet overschrijden onder invloed van groepsdruk. Begeleid het proces goed en zorg ervoor dat er een sfeer ontstaat waarin het oké is om neen te zeggen.

Nabespreking


Maak een grote cirkel met touw. Vraag dan aan de jongeren om even na te denken over het moment tijdens deze activiteiten dat voor hen de grootste uitdaging vormde. Zeg dat ze dat moment in hun hoofd moeten houden wanneer ze zo dadelijk ergens in of buiten de cirkel gaan staan. Leg uit dat de binnenkant van de cirkel de com fortzone is waarin je je goed voelt. Je bent niets aan het doen dat een echte uitdaging voor je vormt. Wanneer je op de rand van de cirkel staat, sta je op de rand van je eigen com fortzone en ben je jezelf al aan het uitdagen, het voelt minder comfortabel. Hoe verder je buiten de cirkel gaat, hoe verder je jezelf ook uitdaagt. Eens je jezelf buiten de cirkel plaatst, voelt het moment ook niet meer comfortabel. Hoe verder van de cirkel, hoe moeilijker je de uitdaging vond en hoe minder aangenaam het aanvoelde. Laat iedereen kort toelichten waarom hij/zij op een bepaalde plaats staat. Koppel dit aan de vraag of hij/zij het gevoel had dat de eigen grenzen werden gerespecteerd, maar er toch voldoende ruimte was om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De begeleider licht ook kort knaltip ‘Mijn grenzen’ toe en legt de link met www.noknok.be.

Verloop


Bij deze activiteit krijgen de jongeren verschillende opdrachten achter elkaar voorgeschoteld, die elk van hun moet uitvoeren. Bij al deze opdracht krijgen de ze de opgave hun grenzen te bewaken, aan te geven en ‘neen’ te leren zeggen. Iedereen heeft dus bij elke activiteit het volste recht om neen te zeggen (Je kan ook werken met speelkaarten waarbij iedereen een joker krijgt om letterlijk de joker in te kunnen zetten). De groep mag uiteraard wel aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen, maar als een uitdaging een brug te ver is voor een deelnemer, dan moet de groep dit respecteren. De dag is geslaagd wanneer iedereen het gevoel heeft dat zijn grenzen gerespecteerd werden, maar hij/zij tegelijk toch nieuwe uitdagingen heeft durven aangaan.

Enkele mogelijke opdrachten zijn:

  • Een touwenparcours in de hoogte
  • Een liedje zingen voor de groep
  • Mensen aanspreken om mee te doen met een spel
  • Een gedicht maken rond een bepaald thema en voordragen voor de groep
  • Vertrouwensspelen (vb. je laten vallen van een tafel in de groep, jezelf opspannen en laten rondgooien in een klein groepje dat in een kleine cirkel rond je staat…)
  • In het donker een opdracht voor een bosspel alleen uitvoeren
  • De hond van een voorbijganger aaien
  • ….