Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Ik ben oké!


Het zelfgevoel van jongeren opkrikken aan de hand van leuke spiegels.

Informatie


Vind jezelf oké - Zelfbeeld - Jezelf aanvaarden

12 - 16 jaar

4 - 25 jongeren

1-2 uur

Spiegeltjes en alcoholstiften, knutselmateriaal, rood en groen papier

Tips


Deze activiteit is maar heel kort van duur, dus het is interessant om een aantal van deze kleinere acties aan elkaar te koppelen en op die manier toch een hele namiddag te werken rond één of meerdere van de knaltips. Wissel ‘denkactiviteiten’ ook steeds a f met ‘doe-activiteiten’ om de aandacht van de jongeren erbij te houden.

Nabespreking


Geef iedereen een rood en groen papier. Laat ze op het rode papier iets negatiefs schrijven waar ze soms aan denken als ze in de spiegel kijken. Op het groene papier komt een positieve gedachte die ze soms krijgen als ze in de spiegel kijken. Laat vervolgens iemand een rood of groen papier in het midden van de kring leggen. Hij/zij vertelt kort wat op het blaadje staat. Iedereen die iets gelijkaardigs op zijn papiertje had geschreven legt het er vervolgens bij in het midden van de kring. Wie wil mag er nog kort een toelichting bij geven. Vervolgens legt de volgende een groen of rood blaadje in het midden en licht dit toe. Jongeren die op hun blaadjes een gelijkaardig antwoord schreven, leggen ze er opnieuw bij. Zo gaat de nabespreking verder tot iedereen zijn/haar blaadje in het midden heeft gelegd.

De begeleider licht ook kort knaltip ‘ik (k)en mezelf’ toe en legt de link metwww.noknok.be.

Verloop


Hang op een centrale plaats (bv. op speelplaats – in de gangen) meerdere spiegeltjes met de tekst ‘ik ben oké’. Laat ze de spiegels ook pimpen door de jongeren: laat ze er mooie, vrolijke, coole spiegels van maken met opschriften die hen een goed gevoel geven. Op die manier voelen ze zich er zelf door aangesproken.