Mindfits

Mindfits een Serious Urban Game die op een speelse manier het taboe rond mentaal welbevinden doorbreekt.

Informatie ―

Hulp vragen - Professionele hulp - Zeggen hoe je je voelt - Deel je gedachten - Vraag raad - Durven vertellen - Praten

14 - 16 jaar

25 jongeren

3 uur

Stuur een mailtje naar info@ew32.be.

Verloop ―

MindFits™ is een Serious Urban Game® die op een speelse manier het taboe rond mentaal welbevinden doorbreekt en preventief te werk gaat. Versterk je zelfgekozen personage door missies uit te voeren en knopen door te hakken.

Trek met je team en tablet de stad in, breng het sociaal netwerk van jouw personage in kaart en maak kennis met mensen en organisaties die je kunnen ondersteunen. Zo ontdek je tips & tricks over hoe om te gaan met dipjes en stress. Maar… opgepast! Houd je energiepeil goed in het oog en draag ook zorg voor de andere personages. Alleen zo maak je kans op de overwinning!

Nabespreking ―

Nabespreking kan in samenwerking met het JAC, CGG of het CAW. De focus bij de nabespreking komt best te liggen op hulp durven vragen en erover praten. Mogelijke vragen bij de nabespreking zijn:

  • "Wat hebben jullie bijgeleerd?"
  • "Wat kan je helpen om gemakkelijker de stap te zetten naar hulpverlening? Wat maakt het moeilijk om hulp te durven vragen?"
  • "Welke tips zou je iemand meegeven die over iets wilt praten, maar niet goed durft?"

Om het gesprek een richting uit te sturen, kan je vooraf wat informatie opzoeken over dit thema. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren ook dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over rekenen op anderen, vriendschap, hulp vragen aan … Ook vinden ze er een lijst met organisaties die hulp kunnen bieden voor bepaalde problemen (vb. blokken, zelfmoordgedachten, eetproblemen …). Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!