Omgaan met complimenten


Hoe geef je een compliment? Het is niet gemakkelijk om tegen iemand te zeggen dat hij of zij er goed uitziet. Of dat hij of zij wel leuke grappen kan vertellen. Maar het is wel leuk! Jij bent toch ook blij met complimenten? Als je een compliment krijgt, is dat een boost voor je zelfvertrouwen. Je hebt er dus veel aan om het te leren!

De oefening bestaat uit 2 stappen. Je bedenkt eerst welke complimenten je al van anderen kreeg. Daarna bedenk je welke complimenten je al aan jezelf gegeven hebt. Als je dan een dipje hebt, kan je terugdenken aan deze positieve boodschappen!

  • Haal je positieve boodschap zo duidelijk mogelijk voor de geest. Probeer je de hele situatie zo gedetailleerd mogelijk te herinneren. Waar en wanneer kreeg je het compliment? Bijvoorbeeld tijdens de middagpauze in de refter.
  • Bedenk wie je het compliment gaf. Soms hangt het af van de persoon van wie je een schouderklop krijgt, hoeveel deugd het doet. Als je ouders bijvoorbeeld zeggen dat je een goed rapport hebt behaald, doet dat misschien meer deugd dan wanneer een maat van de sportclub dat tegen je zegt. Of wie weet is het bij jou net andersom.
  • Complimenten kunnen ook zonder woorden. Als iemand je een knipoog geeft, kan dat een mooie boodschap zijn. Misschien krijg je een glimlach van een leuke jongen of meisje uit je klas. Beschouw dat ook als een compliment!

STAP 1: Bedenk welke complimenten van anderen je blij maken

Wat hebben anderen al tegen je gezegd, waardoor je je goed voelde? Zet elke uitspraak in een vakje.


Welke positieve gevoelens had je bij deze uitspraken? (Bijvoorbeeld: blij, fier, opgelucht, tevreden, gelukkig, verliefd, ontroerd, plezierig, vrolijk, opgewonden, stralend, trots, vol zelfvertrouwen, ontspannen, optimistisch, sterk, …)

STAP 2: Bedenk welke complimenten van jezelf je blij maken

Wat heb je al tegen jezelf gezegd, waardoor je je goed voelde? Zet elke uitspraak in een vakje.

Welke positieve gevoelens je had bij deze uitspraken? (Bijvoorbeeld: blij, fier, opgelucht, tevreden, gelukkig, verliefd, ontroerd, plezierig, vrolijk

Waarom deze oefening?

Je weet nu dat het erg fijn is om een compliment te krijgen van iemand. Waarschijnlijk ben je daardoor meer gemotiveerd om ook aan anderen een compliment te geven! Zo krijg je ook sneller een complimentje terug.

Het is belangrijk om complimenten te kunnen aanvaarden. Daarom moet je je goed in je vel voelen. Stel dat je van jezelf vindt dat je dom bent. Je gaat dan nooit je vriend geloven als die zegt dat je het examen zeker zal kunnen.

Gelukkig kan je jezelf oppeppen. Bijvoorbeeld door de complimenten die je net bedacht ook neer te schrijven. Dat kan in je dagboek, maar je kan ze ook printen en nadien invullen.

Bovendien wordt je zelf ook blij als je complimenten geeft aan anderen!

Heb je de smaak te pakken? Kijk dan eens bij de ‘spiegeloefening’.

Download pdf - 11 kB