Ontwikkelaar


De website is in opdracht van de Vlaamse Overheid ontwikkeld door Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Hierbij werden zij ondersteund door een groep van deskundigen en veldwerkers. De website is gebaseerd op een buitenlandse campagne ‘Positive steps for mental health’ (The Sainsbury Centre for Mental Health) en op literatuur en onderzoek over ‘beschermende factoren’ voor de geestelijke gezondheid.

Met vragen en bemerkingen betreffende de website en het zelfbeoordelingsinstrument kunt u terecht bij het VIGeZ:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9

1020 Brussel

Tel: 02 422 49 20

Fax: 02 422 49 59

Financiering


De campagne wordt gefinancierd en opgevolgd door de Vlaamse overheid.

De website werd mobiel toegankelijk gemaakt en van extra functionaliteiten voorzien in 2015. Dit werd gerealiseerd met de steun van Fonds GavoorGeluk, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Onderhoud


Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie heeft de opdracht de website te onderhouden, actualiseren en reacties nauwgezet op te volgen. Enkel de publieke reacties worden gemodereerd. Beledigingen, pesterijen en dergelijke worden niet getolereerd. Het VIGeZ onthoudt zich van het nalezen van het persoonlijk dagboek.

Heeft u vragen over Noknok?


Neem contact op met Fanya.verhenne@vigez.be

Heeft u leuke ideeën over deze website


Neem contact op met Fanya.verhenne@vigez.be