Auteursrechten


Tenzij anders vermeld zijn de teksten, materialen en de gegevens van NokNok het eigendom van de Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding: “Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ”

Vertalingen, wijzigingen of bewerkingen zijn niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming werd verkregen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om, naast de gangbare goedkeuringen, de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te bezorgen.

Voorwaarden voor hergebruik


Elk hergebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

Hyperlinks


Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze NokNok- site mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

Privacy verklaring


U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw online ervaringen te verbeteren en om meer te weten te komen over de manier waarop deze website werkt. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid


NokNok is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het VIGeZ kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Het dient benadrukt te worden dat deze website geen behandeling aanbiedt, doch gericht is op de promotie van geestelijke gezondheid aan de hand van zelfeducatie via internet. De website is verder niet bedoeld om een diagnose te stellen en kan geen consult bij een hulpverlener vervangen. De website is dan ook in geen geval gericht aan een klinische populatie, aangezien deze hen mogelijk niet de nodige ondersteuning biedt. Verder is de website bedoeld voor jongeren van 12 – 16 jaar.

Het VIGeZ is niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. Het VIGeZ oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat het VIGeZ alle elementen goedkeurt die deze website bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen het VIGeZ en de eigenaars van deze sites.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Het VIGeZ behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.