Durf jij hulp vragen? ―

Goed omringd zijn

Hoe vraag je hulp als je met iets zit? Deze oefening geeft je tips zodat je makkelijker naar iemand toe durft stappen.

Doorloop onderstaande stappen om je hulpvraag te formuleren en te stellen. Je kan oefenen met een eigen situatie, of inspiratie opdoen via de tab voorbeeldsituaties. Succes!

Hulp vragen is niet gemakkelijk. Met deze oefening willen we je een handleiding geven om een hulpvraag te stellen. Hulp vragen als het nodig is, is heel dapper. Je kan niet alles alleen aan. Je mag best hulp vragen aan iemand.

Hulp vragen wil zeggen dat je voor jezelf durft opkomen. Stel dat je gepest wordt op school. Je hebt moed als je hiervoor hulp vraagt aan bijvoorbeeld je ouders of leerkracht.

Stap 1: Je vraag voorbereiden

Waarvoor wil je precies hulp?

Beschrijf hieronder de situatie die je koos

Inspiratie
Situaties
Ik wil een leuk feestje geven voor mijn verjaardag. Ik wil aan mijn ouders vragen of ze me daarbij willen helpen. Ik ben verliefd op een jongen uit mijn klas. Ik wil aan een vriendin vragen of zij soms weet hoe ik dat moet aanpakken. Ik begrijp de leerstof van biologie niet zo goed. Ik zou de leerkracht willen vragen om me het nog eens uit te leggen. Eigenlijk weet ik niet wat het probleem is. Ik wil graag eens praten met iemand.

Aan wie kan je je vraag het best stellen?

Bedenk aan wie je dit het best kunt vragen. Aan wie durf je het te vragen? Wie kan je hulp bieden? Wie heeft er tijd voor? Zoek iemand die je vertrouwt. Er hangt veel af van het soort vraag. Misschien wil je over je studiekeuze eerst praten met je vrienden en daarna pas met je ouders.


Wanneer kan je je vraag stellen?

Nu rest nog de vraag wanneer je het zal vragen. Kies een goed moment. Niet wanneer je samen met je vrienden aan het gamen bent bijvoorbeeld. Wanneer heeft die persoon er tijd voor? Wacht ook niet te lang, want dan is je vraag misschien nog groter geworden.


Hoe?

Denk nu ook na over hoe je de vraag gaat stellen. Een ik-boodschap komt het best over. Zeg wat jij wil, of waar jij hulp voor nodig hebt. Zeg wat er op je lever ligt en wat de andere persoon voor je kan betekenen. Zo kan je samen een oplossing zoeken.

Stap 2: Stel je hulpvraag

Stel je vraag aan de andere persoon zoals je hebt voorbereid in stap 1.

  • Probeer kort en duidelijk te zijn.
  • Geef de andere persoon de gelegenheid om zijn of haar mening te geven. Vraag bijvoorbeeld “Hoe zou jij dat aanpakken?” of “Wat denk je daarvan?”. Luister goed naar zijn of haar mening.
  • Zeg dat je het fijn of jammer vindt als hij of zij (niet) kan helpen.

Wat gebeurt er als de andere je niet kan helpen?

  • Probeer een nee te aanvaarden.
  • Maak je niet boos.
  • Misschien kan je nog vragen of de persoon het op een ander moment wil doen. Of heeft hij een tip bij wie je terecht kan.
  • Je kan altijd bij iemand anders te hulp gaan. Je hebt niets verloren door je vraag te stellen!
  • Geef vooral niet op! Jouw hulpvraag is belangrijk. Soms is het gewoon niet gemakkelijk om de juiste persoon te vinden.

Wat als de ander wel wil helpen?

  • Zodra de andere persoon zegt je te helpen, is het tijd om duidelijke afspraken te maken. Wat gaat hij of zij doen en wanneer? Afspraken maken voorkomt latere ergernissen, zoals bijvoorbeeld “Hij had gezegd dat hij mij ging helpen, maar nu heeft hij dat nog altijd niet gedaan.
  • Je hoeft niet onmiddellijk een oplossing voor je vraag te vinden. Maar je kan wel afspreken wat je van de ander verwacht. Bijvoorbeeld “Ik hoop dat je een half uurtje naar me wil luisteren. Zodat ik mijn verhaal eens kwijt kan.”.

Hoe voelde je je hierbij? Gelieve een emotie te selecteren.

boos

zenuwachtig

verliefd

blij

verdrietig

beschaamd

bang

gesteund

krachtig

hoopvol


Met een profiel op NokNok kan je je antwoorden opslaan en testresultaten bekijken. Ook krijg je toegang tot je persoonlijke ruimte waar je een (foto)dagboek kunt bijhouden. Bovendien, het is helemaal gratis!

Een NokNok-profiel iets voor jou?

Met een profiel op NokNok kan je je antwoorden opslaan en testresultaten bekijken. Ook krijg je toegang tot je persoonlijke ruimte waar je een (foto)dagboek kunt bijhouden. Bovendien, het is helemaal gratis!