Beweeg je Fit!

Beweegactiviteit voor jongeren door jongeren.

Informatie ―

Bewegen - Gezond zijn - Ontspannen

14 - 16 jaar

Vanaf 8 jongeren

Afhankelijk van de gekozen activiteiten

Afhankelijk van de gekozen activiteiten, touw voor de nabespreking

Verloop ―

Organiseer een beweegactiviteit in je organisatie.

  1. Je kan een sporttornooi organiseren in je buurt (voetbal, volleybal). Je kan dit ook koppelen aan leuke eetkraampjes, in fostanden van plaatselijke sportverenigingen. Zo beweeg je niet alleen, maar maak je ook vrienden en leer je elkaar beter kennen.
  2. Doe een beweeg-bosspel. Doel van het bosspel is zoveel mogelijk verschillende smurfen te verzamelen door opdrachtjes uit te voeren. Verspreid in het bos staan de leiders telkens met verschillende opdrachten. Zij beoordelen of het team de smurf verdient. Maar er zit een addertje onder het gras: Gargamel loopt ook rond in het bos en kan smurfen afpakken door stilstaande jongeren te raken met een bal. Afhankelijk van de grootte van de groep zijn er 2 of meer Gargamels die continu in het bos op zoek zijn naar slachtoffers. Bewegen is dus de boodschap! Als een team een smurf verliest, moeten ze diezelfde smurf opnieuw verdienen. Bij denkopdrachten worden verschillende opgaves voorzien, voor als teams opnieuw een smurf moeten verdienen. Wissel zeker doe- en denkopdrachten a f, zodat de jongeren uitgedaagd worden om ook tijdens een denk-activiteit te blijven bewegen. Enkele opties: Raadsel oplossen, een droedel oplossen, vijf pijltjes vanaf een bepaalde afstand in een schijf werpen, een toren bouwen van bekertjes, …
  3. Organiseer een wedstrijd met ‘stappentellers’. Stel 2 of meer teams samen die gedurende 2 weken hun stappen optellen en noteren…
  4. Organiseer een start-to-run, start-to-walk, start-to-swim,…
  5. Organiseer een soort van Olympische Spelen. Bijvoorbeeld 100 m lopen, kogelstoten, …. Maar ook touwtje springen, zaklopen, ….

Leuk is ook altijd om na een sportactiviteit eens languit in het gras of op de vloer te gaan liggen. Luister aandachtig naar je hart dat raast, je snelle ademhaling, de adrenaline in je bloedvaten. Merk hoe de fysieke spanning langzaam afneemt en geniet van het ontspannen gevoel dat je krijgt.

Tips ―

Je kan ook de link leggen met de knaltip ‘Mijn Grenzen’ en de opdrachten die daar gebruikt worden kunnen je mogelijk ook inspireren.

Op zoek naar stappentellers? Neem contact met het Logo in je buurt of de gemeente. Misschien lenen zij er wel uit. 

Nabespreking ―

Maak een levensgroot dartsbord met ongeveer een meter verder een lijn waar jongeren achter moeten staan. Iedereen moet zijn mening vervolgens geven over een aantal stellingen door naar een bepaalde plaats op het dartsbord te springen. Als ze springen naar het centrum van het bord zijn ze helemaal akkoord met de stelling. Staan ze eerder aan de buitenkant op het dartsbord, dan zijn ze niet akkoord of kunnen ze zich er niet in vinden. Laat enkele jongeren ook kort toelichten waarom ze naar die bepaalde plaats in het dartsbord zijn gesprongen.

Stellingen kunnen zijn:

  • Ik vond deze activiteit leuk.
  • Bewegen gaat piekeren tegen
  • Mijn hoofd was leeg tijdens deze activiteit.

De begeleider verwijst naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, en legt de link met www.noknok.be.

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!