De bucketlist

Een Pictionary met de bucketlists van de groep.

Informatie ―

Samen met elkaar – iets nieuws proberen

12 - 16 jaar

4 - 20 jongeren

30 min.

groot papier, stiften

Verloop ―

Samen nieuwe dingen uitproberen is leuk! Het bedenken van toffe ideeën en er samen naar uitkijken is vaak al de helft van de pret.

Leg een groot blad papier klaar waar ‘bucketlist’ op staat. Laat de jongeren voor zichzelf nadenken welke leuke, zotte, originele activiteiten ze eens graag met de hele groep zouden doen. Dat mogen grote dingen zijn (een fuif geven!) maar ook kleinere (marshmallows roosteren boven het vuur). Ze mogen zich helemaal laten gaan.

Als ze een idee hebben, mogen de jongeren het – Pictionary-gewijs – tekenen op de bucketlist. Wanneer iedereen klaar is, probeert de groep te raden welke activiteiten er afgebeeld zijn (diegene die juist raadt, mag het erbij schrijven). Bespreek eventueel ook samen hoe ze naar activiteiten toe kunnen werken (bv. geld inzamelen, een vuurkorf regelen …).

Hang de bucketlist ergens op een zichtbare plaats en streep regelmatig dingen af. Of kleef er leuke foto’s bij van activiteiten die jullie samen deden.

Nabespreking ―

Vraag wat de jongeren van de activiteit vonden en vraag wie er thuis ook zo’n bucketlist heeft.

Koppel dit aan de vraag of ze vaak nieuwe dingen uitproberen of liever binnen hun comfortzone blijven. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over omgaan met grenzen, zelf ‘neen’ zeggen en nieuwe dingen uitproberen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!