Challenge accepted, or not?!

Jongeren dagen elkaar uit om diverse groepsopdrachten te doen.

Informatie ―

Assertiviteit - Neen zeggen - Ja! - Respect voor elkaars grenzen - Kicks ¬ ervoor gaan - Iets nieuws proberen - Uitdagingen aangaan

14 - 16 jaar

Meer dan 15 jongeren

Halve dag

Afhankelijk van de gekozen opdrachten, touw voor de nabespreking

Verloop ―

Verdeel de groep in twee teams. Waak er wel over dat de groep wat gelijk verdeeld is op het vlak van capaciteiten. De twee groepjes gaan tijdens deze activiteit tegen elkaar strijden.

Elk om de beurt mogen ze elkaar uitdagen om iets te doen. De uitdagers (groep A) zeggen bijvoorbeeld: wij dagen jullie uit om met de hele groep 1 minuut lang in plankhouding te staan.

De groep die uitgedaagd wordt (groep B), heeft nu twee opties:

 • De uitdaging aangaan. Slagen ze in de uitdaging? Dan verdienen ze een punt. Lukt het hen niet? Dan gaat het punt naar de andere groep.
 • De uitdaging niet aangaan. In dat geval moet groep A zelf bewijzen dat zij het wél kunnen. Als het hen lukt, krijgen ze een punt. Lukt het hen niet, dan krijgt groep B alsnog een punt.

Enkele mogelijke opdrachten:

 • een mop vertellen en niemand mag beginnen lachen
 • 5 minuten allemaal op 1 been staan
 • een sudoko oplossen in 3 minuten
 • 100 babynamen verzinnen in 2 minuten
 • een ketting maken van grassprietjes van 10 meter lang in 5 minuten
 • 100 wasspelden verdelen over de gezichten van alle groepsleden
 • een kaartenhuisje bouwen van 5 verdiepingen hoog
 • 50 handtekeningen verzamelen in 5 minuten
 • een lied maken en dit luid op de markt gaan zingen
 • ….

Tips ―

Als begeleider is het bij deze opdracht belangrijk dat je er goed over waakt dat jongeren hun eigen grenzen niet overschrijden onder invloed van groepsdruk. Begeleid het proces goed en zorg ervoor dat er een sfeer ontstaat waarin het oké is om neen te zeggen.

Je kan werken met een of meerdere Jokers waarmee de groepen de uitdaging kunnen overslaan.

Nabespreking ―

Maak een grote cirkel met touw. Vraag aan de jongeren om na te denken over wat voor hen de grootste uitdaging vormde tijdens deze activiteiten. Zeg dat ze dat moment in hun hoofd moeten houden wanneer ze zo dadelijk ergens in of buiten de cirkel gaan staan.

Leg uit dat de binnenkant van de cirkel de comfortzone is waarin je je goed voelt. Daar doe je niets dat een echte uitdaging voor je vormt. Wanneer je op de rand van de cirkel staat, sta je op de rand van je eigen comfortzone en ben je jezelf al aan het uitdagen: het voelt minder comfortabel. Hoe verder je buiten de cirkel gaat, hoe verder je jezelf ook uitdaagt. Eens je jezelf buiten de cirkel plaatst, voelt het moment ook niet meer comfortabel. Hoe verder van de cirkel, hoe moeilijker je de uitdaging vond en hoe minder aangenaam het aanvoelde. Laat iedereen kort toelichten waarom hij/zij op een bepaalde plaats staat.

Koppel dit aan de vraag of hij/zij het gevoel had dat de eigen grenzen werden gerespecteerd, maar er toch voldoende ruimte was om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over omgaan met grenzen, zelf ‘neen’ zeggen en nieuwe dingen uitproberen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!