Het commandoteam

Een energizer om aan de lijve te ondervinden dat er soms te veel op je afkomt.

Informatie ―

De moed erin houden - Je hoofd boven water houden - Omgaan met stress

14 - 16 jaar

Vanaf 10 jongeren

20 min.

Niets

Verloop ―

Vorm een of meerdere groepjes van ongeveer 10 jongeren. Laat de groepen elk in een kring staan en kies een Chinese vrijwilliger die even de ruimte verlaat. Ondertussen leg jij het losmakertje uit.

De bedoeling is dat de Chinese vrijwilliger die de ruimte heeft verlaten straks in het midden van de kring gaat staan. Degene die nog in de kring staan moeten commando’s geven aan de persoon in het midden. Bijvoorbeeld ‘klap in je handen’, ‘zing een liedje’, ‘doe kikkersprongetjes’ enz. Iedereen heeft één commando in zijn hoofd en roept naar degene die in het midden staat.

Degene die in het midden staat moet zoveel mogelijk commando’s tegelijk opvolgen. Je kan ook verschillende personen tegelijk even naar buiten sturen en ze een voor een deze opdracht laten doen en bekijken wie het meeste commando’s kon opvolgen.

Tips ―

Kant-en-klare tip om mee te geven aan de jongeren in de kring: kies voor een mix van denk- en doe-opdrachten.

Nabespreking ―

Ga in een kring staan en laat degenen die de commando’s moesten opvolgen even vertellen hoe zij deze opdracht ervaren hebben. Leg uit dat deze oefening een metafoor is voor het leven: soms komt er heel wat op je af (zoals hobby’s, schoolwerk, verwachtingen van thuis en vrienden) en dat kan allemaal even te veel worden.

Bespreek met de groep wat je kan doen als er te veel op je afkomt en hoe je kan omgaan met problemen die je niet onmiddellijk kan oplossen. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over ontspannen tijdens stressmomenten, neen zeggen, tijd voor zichzelf nemen … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!