Ho, le of bi? Het is allemaal oké!

Een interactieve quiz waarbij jongeren meer leren over holebi zijn.

Informatie ―

Diversiteit - Ik ben uniek - Ik respecteer anderen - Jezelf oké vinden - Pesten

13 - 15 jaar

12- 25 jongeren

2 uur

Blad met ja-neen-vragen voor elke groep, balpennen, een scorebord

Verloop ―

Opwarmertje

Knuffeltikkertje. Deze tikkertjesvariant kan je makkelijk als ‘losmakertje’ gebruiken. Er is een tikker die natuurlijk zoveel mogelijk mensen probeert te … tikken. Wie getikt is, valt af. Maar, je kan jezelf in veiligheid brengen door te ‘knuffelen’.

Er zijn drie soorten knuffels: de eskimoknuffel, hotdogknuffel en berenknuffel. Hoe geef je die knuffels?

  • eskimoknuffel: neus aan neus wrijven.
  • hotdogknuffel: twee personen knuffelen elkaar en tussen hen in staat een derde iemand.
  • berenknuffel: groepsknuffel (minimaal 3 personen).

  Je bent alleen veilig voor de tikker als je op de juiste manier knuffelt. Eén iemand (begeleider of deelnemer) bepaalt de volgorde van de knuffels. Als hij/zij bijvoorbeeld berenknuffel roept, dan ben je op dat moment enkel veilig als je op die manier knuffelt. Er wordt natuurlijk af en toe een andere knuffel geroepen.

  Ronde 1: quizvragen

  Verdeel de deelnemers in groepjes van 4 à 5 personen. Alle groepjes nemen het tegen elkaar op. Je stelt een 10-tal vraagjes. In het midden leg je een bel of iets dergelijks. Om te mogen antwoorden, moet één iemand van de groep naar de bel lopen en ermee rinkelen. Per juist antwoord geef je 1 punt. Hieronder vind je alvast een lijstje met mogelijke quizvragen. Je kan er natuurlijk zelf nog verzinnen!

  Enkele quizvragen:

  • Wat betekent ‘uit de kast komen’?
  • Wat betekent ‘homofobie’?
  • Waarvoor staat de afkorting ‘holebi’?
  • Noem 3 bekende holebi’s!
  • Wat is ‘Lumi’?
  • Welk symbool wordt vaak geassocieerd met holebi’s?
  • Noem een organisatie voor holebi’s.
  • Vanaf wanneer weet je dat je holebi bent?

  Wie het hoogste aantal vragen juist kan beantwoorden, heeft nog niet helemaal gewonnen. Want er is nog een ronde 2!

  Ronde 2: gokken en op pad

  In ronde twee van de quiz krijgt elke deelnemer (of per 2) een blad met ja-neen-vraagjes over holebi’s. Je vertelt aan de groepen dat ze straks op pad mogen om deze vragen aan de mensen uit de omgeving te stellen. Voor je vertrekt, laat je hen eerst raden hoeveel procent van de mensen op elke vraag ja of neen zal antwoorden. Je geeft het antwoord op de vragen nog niet!

  Je doet de bevraging best op een plaats waar veel volk aanwezig is. In een winkelcentrum, winkelstraat, bejaardentehuis, speelplein, aan de uitgang van een bioscoop … De deelnemers krijgen bijvoorbeeld 30 minuten de tijd om zoveel mogelijk antwoorden op hun vragen te verzamelen. Voor dit spelgedeelte mogen ze per twee of alleen werken. Voorzie voor elke deelnemer (of elk groepje) een vragenblad met balpen. Zorg ervoor dat de antwoorden duidelijk genoteerd worden. Laat de deelnemers bijvoorbeeld streepjes zetten per ja-neen-antwoord.

  Mogelijke ja-neen-vragen:

  • Vind je dat een man met een man mag trouwen? Ja: ……………. Nee: …………….
  • Kan je aan alle mensen zien of ze holebi zijn? Ja: ……………. Nee: …………….
  • Mag een leraar holebi zijn? Ja: ……………. Nee: …………….
  • Mag een homokoppel kinderen adopteren? Ja: ……………. Nee: …………….
  • Mag een vrouw met een vrouw trouwen? Ja: ……………. Nee: …………….
  • Mag een lesbisch koppel kinderen adopteren? Ja: ……………. Nee: …………….

  Daarna breng je de groep weer samen en tel je alle antwoorden. Nu kan je de antwoorden van de bevraagde mensen vergelijken met de inschattingen van de groepjes. Elk groepje kan opnieuw punten verdienen. Een juist antwoord geven op de vraag levert één punt op. Per vraag kijk je ook welke groep het antwoord van de bevraagde mensen het best heeft ingeschat. Wie er het dichtst bij zit, verdient opnieuw één punt. De punten die ze in dit deel verdienen, tel je samen met de punten van de quiz. De groep met het hoogste aantal punten, wordt winnaar.

  Tips ―

  Meer info over het thema vind je op websites als www.weljongniethetero.be, www.lumi.be en www.cavaria.be.

  Nabespreking ―

  Laat jongeren aan het woord over de activiteit. Je kan volgende zaken vragen:

  • "Vond je deze activiteit leuk?"
  • "Vond je het nuttig?"
  • "Heb je het gevoel dat je meer te weten gekomen bent over het thema?"

  Vertel de jongeren dat het belangrijk is om zichzelf te leren kennen in deze periode van hun leven. En niet alleen op het vlak van seksualiteit, ook wat betreft hun favoriete hobby’s, wat ze belangrijk vinden in het leven … Dat is een spannende periode, zeker ook omdat veel mensen een oordeel hebben over wat goed of niet goed is voor de jeugd. Maar jongeren kunnen het zelf allemaal lekker zelf uitzoeken! Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!  

  Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis vinden om zichzelf beter te leren kennen. En om meer zelfvertrouwen te krijgen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

  Materialen ―

  Stickers

  Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

  Postkaartjes

  Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

  Posters

  Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!