Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

De Holebiquiz


Een quiz om het thema homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij jongeren.

Via dit spel kunnen jongeren op een leuke en speelse manier stilstaan bij dit onderwerp.

Informatie


Diversiteit - Ik ben uniek - Ik respecteer anderen - Jezelf oké vinden - Pesten

13 - 15 jaar

Meer dan 20 jongeren

2 uur

Blad met ja-neenvragen voor elke groep / Balpennen / Een scorebord Meer info: www.weljongniethetero.be: website met zeer veel informatie.

Nabespreking


De begeleider licht ook kort knaltip ‘ik (k)en mezelf’ toe en legt de link met www.noknok.be. Indien de grootte van de groep dit toelaat, kan je daar ook nog eens polsen wat zij hebben opgestoken van het thema diversiteit en verschillen tussen mensen bij deze activiteit.

Verloop


Opwarmertje

Knuffeltikkertje. Deze tikkertjesvariant kan je makkelijk als ‘losmakertje’ gebruiken. Er is een tikker die natuurlijk zoveel mensen probeert te… tikken. Wie getikt is, valt af. Maar, je kan jezelf in veiligheid brengen door te ‘knuffelen’. Er zijn drie soorten knuffels: de eskimoknuffel, hotdogknuffel en berenknuffel. Je bent enkel veilig voor de tikker als je op de juiste manier knuffelt. Eén iemand (begeleider of deelnemer) bepaalt de volgorde van de knuffels. Als hij/zij bijvoorbeeld berenknuffel roept, dan ben je op dat moment enkel veilig als je op die manier knuffelt. Er wordt natuurlijk af en toe een andere knuffel geroepen. Hoe geef je die knuffels? Eskimoknuffel: neus aan neus wrijven. Hotdogknuffel: twee personen knuffelen elkaar en tussen hen in staat een derde iemand. Berenknuffel: groepsknuffel (minimaal 2 personen).

Holebiquiz

Verdeel de deelnemers in groepjes van 4 à 5 personen. Elk groepje neemt het tegen elkaar op. Je stelt een 10-tal vraagjes. In het midden leg je een bel of iets dergelijks. Om te mogen antwoorden, moet één iemand van de groep naar de bel lopen en ermee rinkelen. Per juist antwoord geef je 1 punt. Hieronder vind je alvast een lijstje met mogelijke quizvragen. Je kan er natuurlijk altijd zelf nog verzinnen!

Enkele quizvragen:

 • Wat betekent homofobie?
 • Waarvoor staat de afkorting ‘holebi’?
 • Wat betekent ‘uit de kast komen’?
 • Welke bekende holebi’s ken je?
 • Wat is de ‘holebifoon’?
 • Welke kleur wordt vaak geassocieerd met holebi’s?
 • Noem een organisatie voor holebi’s?
 • Vanaf wanneer weet je dat je holebi bent?

Wie het hoogste aantal vragen juist kan beantwoorden, heeft nog niet helemaal gewonnen. Want na de quiz krijgt elke deelnemer een blad met ja-neenvraagjes over holebi’s. Je vertelt aan de groepjes dat ze straks op pad mogen om deze vragen aan de mensen uit de omgeving te stellen. Voor je vertrekt, laat je hen eerst raden hoeveel procent van de mensen op elke vraag ja of neen zal antwoorden.

Je geeft het antwoord op de vragen nog niet! 

Ja-en Nee – vragen: 

 • Vind je dat een man met een man mag trouwen?
 • Kan je aan alle mensen zien of ze holebi zijn?
 • Mag een leraar holebi zijn?
 • Mag een homokoppel kinderen adopteren?
 • Mag een vrouw met een vrouw trouwen?
 • Mag een lesbisch koppel kinderen adopteren?

Jongeren op pad

Je doet de bevraging best op een plaats waar veel volk aanwezig is. In een winkelcentrum, winkelstraat, bejaardentehuis, speelplein, aan de uitgang van een bioscoop … De deelnemers krijgen 45 minuten de tijd om zoveel mogelijk antwoorden op hun vragen te verzamelen. Voor dit spelgedeelte mogen ze per twee of alleen werken. Voorzie voor elke deelnemer (of elk groepje) een vragenblad met balpen. Zorg ervoor dat de antwoorden duidelijk genoteerd worden. Laat de deelnemers bijvoorbeeld streepjes zetten per ja-neenantwoord. 

Eind spel

Daarna breng je de groep weer samen en tel je alle antwoorden. Nu kan je de antwoorden van de bevraagde mensen vergelijken met de inschattingen van de groepjes. Elk groepje kan opnieuw punten verdienen. Een juist antwoord geven op de vraag levert één punt op. Per vraag kijk je ook welke groep het antwoord van de bevraagde mensen het best heeft ingeschat. Wie er het dichtst bij zit, verdient opnieuw één punt. De punten die ze in dit deel verdienen, tel je samen met de punten van de quiz. De groep met het hoogste aantal punten, wordt winnaar.