Het goed doel

Er wordt een actie op poten gezet om een goed doel te steunen.

Informatie ―

Ervoor gaan - Iets nieuws proberen - Je inzetten voor een ander

12 - 16 jaar

Meer dan 15 jongeren

Minstens 1 halve dag

Je benodigdheden hangen af van de manier waarop je een goed doel gaat steunen. Lucifers voor de nabespreking.

Verloop ―

Voor deze activiteit bespreek je eerst met de jongeren welk goed doel ze zouden willen steunen. Zorg voor een aantal voorstellen: Music for Life, een ontwikkelingsproject dat opgezet is vanuit een vereniging in je buurt, een jeugdbeweging in een ontwikkelingsland … 

Bekijk samen met je groep op welke manier je dit best kan aanpakken en kies daarna een actie die jullie gaan ondernemen voor dit goede doel. Enkele mogelijkheden zijn: wafels bakken, auto’s wassen, wenskaarten maken, lotjes verkopen, een fuif organiseren … 

Uiteraard moet de volledige opbrengst niet naar het goede doel gaan. Jullie kunnen ook bijvoorbeeld de helft houden voor een kamp, activiteit … Taken verdelen is handig: wie gaat zorgen voor meer info over het goede doel dat de groep wil steunen, wie gaat de actie verder uitwerken …

Tips ―

Op www.goededoelen.be vind je een overzicht van Belgische goede doelen.

Nabespreking ―

Doe een kringgesprek na het afronden van de actie. Geef iedereen een lucifer. Wanneer een persoon aan het woord komt, mag hij/zij de lucifer aansteken en net zolang praten tot de lucifer op is. De rest moet zwijgen zolang iemands lucifer brandt. Leuke vragen voor een nabespreking kunnen zijn:

  • "Vond je de activiteit leuk? Hoe voelt het om je in te zetten voor anderen?"
  • "Heb je iets geleerd over jezelf?"
  • "Wat zorgt ervoor dat je inzetten voor anderen ook jou een goed gevoel geeft?"
  • "Is het de eerste keer dat ze dit hebben gedaan?"

Koppel dit aan de vraag of ze het leuk vonden om nieuwe dingen uit te proberen. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over omgaan met grenzen, zelf ‘neen’ zeggen en nieuwe dingen uitproberen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!