Handige Harry en snuggere Siske

Jongeren bedenken positieve bijnamen over zichzelf en delen die met de groep op een speelse manier.

Informatie ―

Wie ben ik - Positief denken - Mijn talenten - Zelfbeeld

12 - 16 jaar

5-20 jongeren

30 min.

Balletje. Touwen of krijt om een dartsbord te maken voor de nabespreking

Verloop ―

In deze energizer bedenkt iedereen voor zichzelf een alliteratie bij zijn naam, een bijnaam die weergeeft wat voor iemand jij bent. De activiteit gaat als volgt:

  • Iedereen staat in een kring.
  • De leider/leidster geeft volgende instructie: “Bedenk voor jezelf een bijnaam, zoals Handige Harry of Snuggere Siske. Gebruik hiervoor een alliteratie, dat wil zeggen dat het woord dat je toevoegt met dezelfde letter begint als jouw voornaam. De naam die je jezelf geeft, moet een positieve eigenschap van jezelf weergeven. We gaan ons dadelijk allemaal omdraaien, zodat onze ruggen naar elkaar wijzen in de kring. “Zodra je een bijnaam voor jezelf bedacht hebt, mag je je terug omdraaien. Iedereen doet deze opdracht op zichzelf.”
  • Als iedereen terug met zijn gezicht naar de binnenkant van de cirkel staat, zegt iemand zijn nieuwe naam. Vervolgens wordt de kring afgegaan. De tweede persoon die aan bod komt, start echter met de naam van de persoon die eerst aan bod kwam, en noemt dan pas zijn/haar eigen naam. De derde persoon noemt ook eerst de namen van de twee voorgaande personen. Als iemand zich een naam niet meer kan herinneren, moet de persoon wiens naam werd vergeten even toelichten waarom hij/zij deze bijnaam heeft gekozen. Vervolgens wordt er opnieuw gestart en doorgegaan tot de laatste persoon alle bijnamen foutloos achter elkaar kan opnoemen.
  • Om de namen nog verder in te oefenen kan je een bal laten rondgooien in de cirkel. Je start met een rustig rondje waarbij de bal iedereen in de cirkel moet ‘passeren’ en je bij het gooien van de bal de bijnaam van de persoon moet roepen naar wie je gooit. Na dit eerste rondje kan je vragen om de bal dezelfde weg opnieuw te laten afleggen, maar dan zo snel mogelijk. Je kan dit een aantal keer herhalen, totdat een toptijd wordt behaald.

Nabespreking ―

Maak een levensgroot dartsbord en een lijn waar jongeren achter moeten staan, die ongeveer 1 meter verwijderd ligt van het dartsbord. Iedereen moet dan zijn mening geven over een aantal stellingen door naar een bepaalde plaats op het dartsbord te springen. Als ze springen naar het centrum van het dartsbord, zijn ze helemaal akkoord met de stelling. Staan ze eerder aan de buitenkant op het dartsbord, dan zijn ze niet akkoord of kunnen ze zich er niet in vinden. Laat enkele jongeren kort toelichten waarom ze naar die bepaalde plaats in het dartsbord zijn gesprongen. Stellingen kunnen zijn:

  • "Ik vond deze activiteit leuk."
  • "Ik heb iets bijgeleerd over iemand in de groep."
  • "Ik kon gemakkelijk een positieve bijnaam voor mezelf bedenken."

Vertel de jongeren dat het belangrijk is om zichzelf positief te bekijken. Want mensen die zichzelf graag zien, die stralen! Daarom moet je jezelf natuurlijk eerst beter leren kennen. En dat is een proces van vallen en opstaan. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis vinden om zichzelf beter te leren kennen en zichzelf graag te zien. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!