Helping Hands

Jongeren zetten zich in anderen die hun hulp kunnen gebruiken.

Informatie ―

Er zijn voor elkaar - Samen sterk - Hulp geven

12 - 16 jaar

Vanaf 6 personen

Halve dag

Niets

Verloop ―

Bespreek met de jongeren hoe jullie je kunnen inzetten voor anderen:

  • Zoek uit wie er behoefte heeft aan een beetje hulp (vb. senioren in de buurt, een instelling voor gehandicapte personen, jonge ouders, vrijwilliger bij voedselbedeling …).
  • Verdeel de groep in kleinere groepjes van 3 personen. Per groep is er een specifieke opdracht. Het kan gaan om boodschappen doen voor iemand, een simpele maaltijd koken, in de tuin werken, de ramen wassen …

Tips ―

Sommige mensen zijn communicatief niet zo sterk. Zorg dat je met hen al contact gehad hebt, zodat je de jongeren kan voorbereiden. Zoek het niet te ver. Ook je grootmoeder of de buurvrouw van je opa kan hulp nodig hebben.

Nabespreking ―

Kies twee punten op een veld (bv. twee bomen) die op een tiental meter van elkaar liggen en laat de jongeren zich tussen deze twee punten positioneren bij enkele stellingen. De ene kant geeft aan dat ze helemaal niet akkoord zijn met de stelling en de andere kant wijst erop dat ze volledig akkoord zijn met de stelling.

  • "Het voelt goed om je in te zetten voor een goed doel."
  • "Je bent tevreden met je eigen bijdrage in deze activiteit."

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over rekenen op anderen, vriendschap, hulp vragen aan … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!