Hoofd boven water

Jongeren ervaren letterlijk dat het niet eenvoudig is je hoofd altijd boven ‘water’ te houden.

Informatie ―

Je hoofd boven water houden - De moed erin houden - Omgaan met stress

14 - 16 jaar

Vanaf 10 jongeren

40 min.

Een laken en materiaal voor het hindernissenparcours

Verloop ―

Bij deze activiteit is het de bedoeling je hoofd boven water te houden. Of beter gezegd: boven het laken. De groep wordt verdeeld in twee teams. Twee personen van hetzelfde team houden een laken vast. De bovenkant van het laken staat gespannen ter hoogte van de schouders van de kleinste deelnemer.

De bedoeling is dat de jongeren een hindernissenparcours afleggen achter het laken, zonder dat hun hoofd daarbij achter het laken verdwijnt. Handen van het andere team die je voeten proberen te grijpen, balken waar je over moet, waterbassins waar je door moet. Laat je gaan om het voor de teams moeilijk te maken om het hoofd boven het laken te houden.

Verdwijnt een hoofd onder ‘water’? Dan moet het hele team opnieuw beginnen. Het is dus een heus staaltje teamwerk!

Tips ―

Bij deze activiteit is het interessant om een voorbespreking te doen. Laat iedereen voor de activiteit neerschrijven waar hij/zij aan moet denken als je de zin ‘je hoofd boven water houden’ zegt. Al deze antwoorden worden bij elkaar gelegd en daarna start de activiteit.

Nabespreking ―

Leg na de activiteit de link met de zin ‘je hoofd boven water houden’: soms is het niet makkelijk om je hoofd boven water te houden en moet je zoeken naar manier om boven te blijven, en moet je durven rekenen op anderen. Overloop daarna samen de antwoorden van de voorbespreking en hou een nabespreking in groep. Deze vragen helpen je om de nabespreking vlot te laten verlopen:

  • “Wat maakt het in deze oefening moeilijk om het hoofd boven het laken te houden?”
  • “Wanneer heb jij het al eens moeilijk gehad in het ‘echte’ leven om je hoofd boven water te houden?”
  • "Wat heeft jou toen geholpen?”

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over het hoofd boven water houden, rekenen op anderen, omgaan met moeilijke momenten, tijd voor zichzelf nemen … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!