Hulpverleningscarrousel

Jongeren leren op een leuke manier hulpverleningsinstanties uit hun buurt kennen.

Informatie ―

Hulp vragen - Professionele hulp - Zeggen hoe je je voelt - Deel je gedachten - Vraag raad - Durven vertellen - Praten

15 - 16 jaar

Vanaf 20 jongeren

Halve dag

Afgevaardigden van de verschillende organisaties

Verloop ―

Verschillende hulpverleningsorganisaties stellen zich voor op een interactieve manier.

Maak een overzicht van hulpverleningsorganisaties rond geestelijke gezondheid en neem voor de activiteit contact met hen. Vraag hen deel te nemen aan de hulpverleningscarrousel, en hun eigen werking voor te stellen op een leuke manier aan jongeren. Brochures, materiaal, gadgets van hun organisatie zijn uiteraard altijd welkom.

De hulpverleningscarrousel is meestal gekoppeld aan een concrete activiteit. De jongeren worden verdeeld in groepen. Elke groep start bij één van de aanwezige organisaties en schuift na 12 minuten door naar de volgende organisatie. Een speeddate met hulporganisaties als het ware.

De deelnemende organisaties kunnen zijn:

  • JAC
  • CAW
  • CGG
  • Preventiedienst politie
  • CLB en eventueel interne leerlingbegeleider
  • Gemeentelijke jeugddienst
  • Logo-medewerker

Tips ―

Alternatieven voor de hulpverleningsbeurs is een hulpverleningswandeling langs de verschillende laagdrempelige hulpverleningsinstanties in je buurt. Samen maak je op basis van je wandeling een sociale kaart op waarin staat waarvoor je waar terecht kan.

Vraag het Logo in je buurt je te helpen met de carrousel (www.vlaamselogos.be).

 Daarnaast ontwikkelde het CGG ook een sociale kaart spel. Voor meer info hierover kan je terecht bij CGG Passant (cgg.passant.be).

Nabespreking ―

Nabespreking kan in samenwerking met het JAC, CGG of het CAW. Voor deze activiteit is een nabespreking rond de knaltip ‘Rekenen op anderen’ aangewezen. De focus bij de nabespreking komt te liggen op hulp durven vragen en erover praten. Mogelijke vragen bij de nabespreking zijn: Wat hebben jullie bijgeleerd? Wat kan je helpen om gemakkelijker de stap te zetten naar hulpverlening? Wat maakt het moeilijk om hulp te durven vragen? Welke tips zou je iemand meegeven die over iets wil praten, maar niet goed durft? 

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!