Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Jammen


Jongeren doen een jamsessie met eigen of zelfgemaakte instrumenten.

Informatie


Ontspannen - Genieten - Tijd voor mezelf - De tijd vergeten - Wat vind ik leuk?

12 - 16 jaar

Vanaf 6 jongeren

Halve dag

Deelnemers vragen om instrumenten mee te brengen: echte instrumenten of zelfgemaakte instrumenten. Vraag ook naar liedjesteksten en breng er zelf ook mee. Zorg dat er een muziekinstallatie aanwezig is, een laptop met boxen. Kortom zorg dat er muziek gemaakt kan worden. Een microfoon is ook interessant, net als iPods en mp3-spelers, papier en pennen voor de nabespreking

Nabespreking


Geef iedereen een blad, waarop elke jongere een thermometer moet tekenen. Vervolgens geef je de opdracht om voor zichzelf op deze thermometer aan te duiden hoe ontspannen hij/zij zich voelt na deze jamnamiddag. Bespreek deze thermometers kort in de groep. Bijkomende vragen kunnen zijn: Heb je je kunnen uitleven? Of Welke activiteiten zorgen dat jij je hoofd even leeg kan maken? De begeleider licht ook kort knaltip ‘Tijd voor mezelf’ toe en legt de link met www.noknok.be.

Verloop


Organiseer zelf een jamsessie waarbij het belang van muziek om te ontspannen beklemtoond wordt. Vraag de groepsleden vooraf om instrumenten mee te brengen of maak tijd om zelf instrumenten te maken. Voorzie ook liedjesteksten, iPods met favoriete muziek, een muziekinstallatie…

  • De bedoeling is om te genieten van muziek en verschillende muziekstijlen te leren kennen.
  • Je kan (gezamenlijk) zingen, luisteren, jammen en zelfs dansen!
  • Als begeleider kan je verschillende soorten muziek meenemen. Laat telkens een stukje horen en vraag aan de groep wat het teweegbrengt. Is het ontspannend of eerder opwekkend?