Jammen

Jongeren maken samen muziek met eigen of zelfgemaakte instrumenten.

Informatie ―

Ontspannen - Muziek - Genieten - Tijd voor mezelf - De tijd vergeten - Wat vind ik leuk?

12 - 16 jaar

Vanaf 6 jongeren

Halve dag

Deelnemers vragen om instrumenten mee te brengen: echte instrumenten of zelfgemaakte instrumenten. Vraag ook naar liedjesteksten en breng er zelf ook mee. Zorg dat er een muziekinstallatie aanwezig is, een laptop/smartphone met boxen. Kortom: zorg dat er muziek gemaakt kan worden. Een microfoon is ook interessant. En papier en pennen voor de nabespreking.

Verloop ―

Organiseer een jamsessie waarbij het belang van muziek om te ontspannen beklemtoond wordt. Vraag de groepsleden vooraf om instrumenten mee te brengen of maak tijd om zelf instrumenten te maken. Voorzie ook liedjesteksten, muziek, een muziekinstallatie …

  • De bedoeling is om te genieten van muziek en verschillende muziekstijlen te leren kennen.
  • Je kan (samen) zingen, luisteren, jammen en zelfs dansen!
  • Als begeleider kan je verschillende soorten muziek meenemen. Laat telkens een stukje horen en vraag aan de groep wat de muziek met hen doet. Is het ontspannend of eerder opwekkend?

Nabespreking ―

Geef elke jongere een blad waarop hij of zij een thermometer moet tekenen. Vervolgens geef je iedereen de opdracht om voor zichzelf op deze thermometer aan te duiden hoe ontspannen hij/zij zich voelt na deze jamnamiddag. Bespreek de thermometers kort in de groep. Bijkomende vragen kunnen zijn: Heb je je kunnen uitleven? Of: Met welke activiteiten kan jij je hoofd even leegmaken?

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over relaxen, tijd nemen voor zichzelf, belang van muziek … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!