Movie night

Filmnamiddag of avond rond het thema welbevinden.

Informatie ―

Jezelf oké vinden - Ik (k)en mezelf - Ik respecteer mezelf - Ik respecteer anderen

14 - 16 jaar

4 - 50 jongeren

3 uur

Film, zitplaatsen voor alle deelnemers, eventueel een hapje en een drankje

Verloop ―

Organiseer een filmavond -of middag gekoppeld aan bijvoorbeeld een receptie en nabespreking met een hapje en drankje. Leuke humoristisch films die een link hebben met het thema welbevinden zijn hiervoor interessant!

Voor inspiratie kan je altijd terecht bij het Logo in je buurt. De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid beschikt ook over een collectie video’s over beeldvorming van geestelijke gezondheid: die collectie vind je op www.vvgg.be.

Tips ―

Let op! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het delen van kennis over of specifiek focussen op zelfdoding de drempel verlaagt en bijgevolg net het ultieme zetje kan geven aan jongeren die het moeilijk hebben. Check even bij de suïcidepreventiewerking in je buurt of vraag advies aan het Logo om de hoek. We raden je in elk geval aan om geen films rond dit thema te gebruiken in dit kader. 

Als je het toch doet, laat ze dan bijvoorbeeld voorafgaan door een professionele spreker, vermeld contactgegevens van organisaties waar mensen terechtkunnen als ze het moeilijk hebben, of doe een nabespreking waar toeschouwers hun ei kwijt kunnen. Wees alert voor deelnemers die uitzonderlijk stil worden of gedrag vertonen dat je niet gewoon bent. Meld dit en informeer de deelnemers over onderstaande instanties. Toon je een film over een zwaar thema, dan is het altijd interessant bij de nabespreking de volgende instanties te vermelden of te laten spreken: JAC, KJT, Teleblok, Zelfmoordlijn, Lumi (vroegere Holebifoon), Veiligvrijenlijn, Druglijn, Tele-Onthaal.

Nabespreking ―

Voer een kringgesprek met de volledige groep of in subgroepjes. Laat de jongeren elk in één woord weergeven welk gevoel zij hadden na het bekijken van deze film. Verdere vragen die kunnen worden gesteld:

  • "Wat was je favoriete scène?"
  • "Wat heb je geleerd uit deze film?"

Vertel de jongeren dat het belangrijk is om zichzelf te leren kennen in deze periode van hun leven. Niet alleen op het vlak van het thema van de film, maar ook wat betreft hun favoriete hobby’s, wat ze belangrijk vinden in het leven … Ze gaan door een spannende periode, zeker ook omdat veel mensen een oordeel hebben wat goed of niet goed is voor de jeugd. Maar jongeren kunnen het zelf allemaal lekker uitzoeken! Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis vinden om zichzelf beter te leren kennen. En om meer zelfvertrouwen te krijgen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Geef ook altijd wat uitleg bij het hulpverleningsaanbod bij jou in de buurt. Of deel een steekkaart uit met laagdrempelige hulpverlening en contactgegevens. Meer info vind je bij het Logo in jouw buurt.

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!