Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Jongeren
@themovies


Filmnamiddag of avond rond het thema welbevinden

Informatie


Jezelf oké vinden - Ik (k)en mezelf - Ik respecteer mezelf - Ik respecteer anderen

14 - 16 jaar

4 - 50 jongeren

Halve dag

Film, zitplaatsen voor alle deelnemers, eventueel ook een hapje en een drankje, eventueel een professional voor de nabespreking

Nabespreking


Voer een kringgesprek met de volledige groep of in subgroepjes. Laat de jongeren elk in één woord weergeven welk gevoel zij hadden na het bekijken van deze film. Verdere vragen die kunnen worden gesteld:

  • Welke tips over ‘jezelf oké vinden’ neem je mee uit deze film?
  • Wat blijft je bij uit deze film?
  • Wat heb je geleerd uit deze film?

Geef ook steeds wat uitleg bij het hulpverleningsaanbod bij jou in de buurt. Of deel een steekkaart uit met laagdrempelige hulpverlening en contactgegevens.

De begeleider licht ook kort ‘knaltip ik (k)en mezelf’ toe en legt de link met www.noknok.be.

Verloop


Organiseer een filmavond gekoppeld aan bijvoorbeeld een receptie en een nabespreking met een hapje en een drankje. Leuke humoristisch films die een link hebben met het thema welbevinden zijn hiervoor interessant. Voor inspiratie kan je steeds terecht bij het Logo in je buurt. De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid beschikt ook over een collectie video’s over beeldvorming van geestelijke gezondheid: deze collectie vind je op de website www.vvgg.be.

LET OP: Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het delen van kennis over of specifiek focussen op zelfdoding de drempel verlaagt en bijgevolg net het ultieme zetje kan geven aan jongeren die het moeilijk hebben. Check even bij de suïcidepreventiewerking in je buurt of vraag advies aan het Logo om de hoek. We raden je aan in elk geval om films rond dit thema niet te gebruiken in dit kader. Als je het toch doet, laat ze dan bijvoorbeeld voorafgaan door een professionele spreker, vermeld contactgegevens van organisaties waar mensen terecht kunnen als ze het moeilijk hebben, of doe een nabespreking waar toeschouwers hun ei kwijt kunnen. Wees alert voor deelnemers die uitzonderlijk stil worden of gedrag vertonen dat je niet gewoon bent. Meld dit en informeer de deelnemers over onderstaande instanties. Toon je een film over een zwaar thema, dan is het altijd interessant bij de nabespreking de volgende instanties te vermelden of te laten spreken: JAC, KJT, Teleblok, Zelfmoordlijn, Holebi foon, Veiligvrijenlijn, Druglijn, Tele-onthaal.