Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Ook gekke fietsen zijn oké!


Met gekke fietsen een positieve boodschap de wereld insturen.

Informatie


Jezelf aanvaarden - Leren dat je tevreden mag zijn over jezelf. Jezel aanvaarden en jezelf oké vinden geeft een boost aan je zelfvertrouwen.

12 - 16 jaar

4-20 jongeren

Halve dag

Gekke fietsen huren, karton, stiften, post-its (vb. http://www.gekkefietsen.be/)

Nabespreking


Doe een brainstormesta fette. Verdeel de groep in 2 (of meerdere) verschillende groepjes. Elk groepje krijgt een blokje post-its en moet nadenken over dezelfde vraag. Ieder groepje moet zoveel mogelijk antwoorden verzamelen of bedenken. Het groepje dat op het einde de meeste antwoorden heeft, wint een prijs. Vraag welke tips iemand die niet zo tevreden is over zichzelf zouden kunnen helpen. Wat kan iemand helpen om zichzelf oké te vinden? Bespreek de antwoorden nadien kort in de groep.

De begeleider licht ook kort knaltip ‘ik (k)en mezelf’ toe en legt de link metwww.noknok.be.

Verloop


Huur gekke fietsen voor een manifestatie. Je kan bijkomende informatie ophangen: ‘Ook gekke fietsen zijn oké’ of ‘Zelfs al zien ze er wat anders uit, ook gekke fietsen rijden prima’.