De reuzegrote poster

Alle stukjes vormen samen een reuzegrote poster.

Informatie ―

Er zijn voor elkaar - Samen sterk - Mijn vrienden - Hulp geven

12 - 14 jaar

Vanaf 6 jongeren

60 min.

A4-papier (of flappen of lege posters), stiften, kleurpotloden, knutselgerief, tijdschriftknipsels, verf, ...

Verloop ―

Maak met de groep een reuzegrote poster die bestaat uit verschillende A4-papieren. Vooraf (of samen met de groep) bepaal je wat er op de poster moet staan. Daarna teken je uit op welk A4-blad welk deel van de poster moet komen.

Je verdeelt de bladeren onder de jongeren en elk mag er zijn eigen ding mee doen: de ene mag werken met tijdschriftenknipsels, de andere met verf of potloden. Het mag (of moet 😊) een allegaartje van verschillende stijlen en technieken worden!

Als iedereen klaar is, leg je de verschillende stukken op de juiste plaats en neem je een momentje om de reuzeposter te bewonderen. Dit is een perfect moment voor een nabespreking (zie verder).

Laat tot slot elke jongere zijn eigen poster mee naar huis nemen, of hang de reuzegrote poster op een plek in het lokaal.

Nabespreking ―

Terwijl jullie het geheel bewonderen kan je even stilstaan bij het feit dat iedereen uniek is, en dat dit duidelijk is in de gekozen stijl en techniek voor de individuele poster. Daar mag iedereen heel fier op zijn! Maar ook alle stukjes samen vormen een supertof geheel dat je op je ééntje nooit had kunnen bereiken. Dus ook als groep mag je heel fier zijn op elkaar, want samen staan jullie heel sterk en kunnen jullie veel bereiken.

Ga ook met de jongeren in gesprek. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over rekenen op anderen, vriendschap, hulp vragen aan … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!