Rock Zero

Educatief spel rond alcohol waarin waarmee jongeren spelenderwijs nadenken over hun eigen alcoholgebruik en dat van hun peers en hun kennis en attitudes rond alcohol verfijnen. De boodschap van het spel is ‘alcohol, begin er niet te vroeg mee’.

Informatie ―

Alcohol - Neen zeggen - Assertiviteit - Elkaars grenzen respecteren - Opkomen voor jezelf

14 - 16 jaar

Max. 25 jongeren

60 - 90 min.

Vijf maal het spelbord, pionnen (5×5 pionnen, voor elke deelnemer en 9 reserve), festivalkaarten (5x, 1 pakketje per groep), jokers (12x), spelvragen (van de drie thema’s telkens 5x, 1 per groep), spelkaart voor de spelleider (1x), 2 blanco A4’s voor elk groepje.

Verloop ―

Het spel is opgebouwd rond drie ronden:

  • Feiten en fabels
  • Vrienden en ik.
  • In Beeld

Je kan dit spel hier downloaden.

Tips ―

Deze activiteit duurt niet lang, dus het is interessant om een aantal van deze kleinere acties aan elkaar te koppelen en op die manier toch een hele namiddag te werken rond één of meerdere . Wissel ‘denkactiviteiten’ ook steeds a f met ‘doe-activiteiten’ om de aandacht van de jongeren erbij te houden.

Nabespreking ―

Geef elke jongere een postkaart van NokNok en hang vooraan in de groep een poster van NokNok. Laat elke jongere individueel nadenken bij welke tip deze activiteit paste. Bespreek dit kort en laat ze vervolgens 1 tip op de postkaart noteren die een antwoord biedt op de vraag ‘Wat kan je helpen om in de toekomst beter neen te kunnen zeggen?’ Laat iedereen zijn postkaart in het midden leggen en bespreek de antwoorden anoniem.

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!