Shake it off

Zorgen van je afschudden, letterlijk & figuurlijk! 

Informatie ―

Jezelf oké vinden – Jezelf aanvaarden – Zelfvertrouwen

12-16 jaar

4 – 20 jongeren

40 min.

post-its, balpennen, bril, petje, klassiek hoedje

Verloop ―

Elke jongere krijgt ongeveer 10 post-its. Ze moeten er dingen opschrijven waarover ze zich wel eens onzeker voelen of waar jongeren zich (in het algemeen) soms zorgen over maken. Ze gaan allemaal uit elkaar staan en plakken de post-its over hun hele lichaam.

Later wordt besproken hoe ze zo’n zorgen van zich kunnen afschudden, maar dat gaan ze eerst letterlijk doen! Er wordt een opgewekt nummer opgezet (‘Shake it off’ van Taylor Swift is natuurlijk toepasselijk) en ze mogen zo hard dansen, shaken, springen en door elkaar lopen tot alle post-its zijn weggevlogen.

Nabespreking ―

De post-its worden bijeengeraapt en de jongeren gaan er in een kring rond zitten. Ze nemen elk om beurten een post-it en bespreken met de groep wat erop staat. Hoe ervaren ze dit zelf en hoe kunnen ze daar (positief) mee omgaan? Laat ze eventueel in de huid kruipen van een personage. Ze mogen hier volledig in opgaan met gepaste stemmetjes en gebaren.

  • Zet ze de pet van Chille Charel op. Hij laat zich niet te hard meeslepen door negatieve gedachten, gaat voor afleiding (alleen of met vrienden).
  • Laat ze kijken door de bril van Tante Kaat. Zij is soms een beetje belerend, maar staat altijd klaar met gebruiksklare tips, wist-je-datjes en gouden raad.
  • Geef hen de hoed van de Bevallige Bomma. Zij leeft volledig mee (“Maar manneke toch!”) en deelt wijsheden die ze doorheen de jaren heen leerde (‘In mijnen tijd …’).

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis vinden om stevig in hun schoenen te staan. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!