Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Telkens je in de spiegel kijkt, krijg je een mooie boodschap te zien.

Informatie ―

Jezelf aanvaarden - Zelfbeeld - Complimenten geven - Complimenten aanvaarden - Niet te streng zijn voor jezelf - Niet te streng zijn voor anderen

12 - 16 jaar

4-25 jongeren

40 min.

Spiegeltjes en alcoholstiften, knutselmateriaal + papier, vuurkorf en hout voor de nabespreking

Verloop ―

Hang op een centrale plaats (bv. aan de toiletten, in de lokalen …) meerdere spiegeltjes met de tekst ‘Ik ben oké’ (bijvoorbeeld in krijtstift).

Verdeel de jongeren in groepjes en laat ze de spiegels verder pimpen en personaliseren met positieve uitspraken, mooie tekeningen, toffe frames … Op die manier voelen ze zich er zelf door aangesproken.

Nabespreking ―

Geef aan iedereen twee papiertjes. Op het ene papiertje schrijft iedereen een aanvulling op de zin: “Hé, ik ben oké want …”. Dat papiertje houden ze bij. Op het andere papiertje schrijven ze een negatieve gedachte die ze vaak hebben als ze naar zichzelf in de spiegel kijken. Dat papiertje houden ze ook bij.

Maak met een vuurkorf een klein kampvuurtje. En vertel hen dat het bij de oude Indianen de gewoonte was om negatieve gedachten of herinneringen te verbranden. Zo worden die herinneringen een deel van het verleden. En kunnen ze een positievere toekomst tegemoet gaan.

Laat daarna de jongeren naar voor komen en hun negatieve gedachte in het vuur gooien. Ze mogen de gedachte vertellen als ze dat willen, maar ze moeten zéker niet.

Nu heeft elke jongere alleen nog zijn positieve gedachte over. Die mogen ze bijhouden, bijvoorbeeld in hun portemonnee, als herinnering voor later. Als ze willen, mogen ze ook vertellen wat ze hebben opgeschreven. Maar opnieuw, dat is zéker geen verplichting.

Vertel de jongeren dat het belangrijk is dat ze zichzelf graag leren zien. Want mensen die zichzelf graag zien, die stralen! Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis vinden om zichzelf beter te leren kennen en zichzelf graag te zien. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!