Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Spiegeltje


Jongeren samen met een andere jongere positieve eigenschappen van zichzelf laten ontdekken aan de hand van een spiegel.

Informatie


Jezelf aanvaarden - Zelfbeeld - Complimenten geven - Complimenten aanvaarden - Niet te streng zijn voor jezelf - Niet te streng zijn voor anderen

12 - 16 jaar

4-25 jongeren

30 min.

Spiegels (de spiegels bij de toiletten kunnen zeker dienst doen voor deze activiteit)

Tips


Deze activiteit is maar heel kort van duur, dus het is interessant om een aantal van deze kleinere acties aan elkaar te koppelen en op die manier toch een hele namiddag te werken rond één of meerdere van de knaltips. Wissel ‘denkactiviteiten’ ook steeds af met ‘doe-activiteiten’ om de aandacht van de jongeren erbij te houden.

Nabespreking


Kies twee punten op een veld (bijvoorbeeld twee bomen of leg twee jassen) die op een tiental meter van elkaar liggen en laat de jongeren zich tussen deze twee punten positioneren bij volgende stellingen:

  • Hoe vond je het om jezelf te omschrijven voor de spiegel?
  • Hoe vond je het om de ander te omschrijven voor de spiegel?

De ene kant van het veld staat voor ‘heel leuk, terwijl de andere kant van het veld staat voor ‘helemaal niet leuk. Bij elk van de stellingen vraag je ook enkele jongeren om hun antwoord toe te lichten (vb. Wat maakt dat je jezelf hier plaatst? Wat maakt het moeilijk om jezelf te omschrijven? Sta je op dezelfde plaats als bij de vorige stelling? Kan je daar iets meer over vertellen?)

De begeleider licht ook kort knaltip ‘ik (k)en mezelf’ toe en legt de link met www.noknok.be.

Verloop


Maak groepjes van twee of drie jongeren. Geef hen de opdracht samen voor de spiegel te gaan staan en vervolgens eerst zichzelf te beschrijven aan de ander: ‘Welke positieve kenmerken zie je?’ Hierna laat je ze elkaar beschrijven: ‘Welke positieve kenmerken ziet de ander?’ Bewaak goed dat er enkel positieve kenmerken worden beschreven en dat deze activiteit niet overgaat in elkaar beledigen of kwetsen.