Welkom op NokNok. Deze website werd voor de Coronacrisis ontwikkeld. De oefeningen en tips die je hier vindt zijn zeker ook nu interessant en bruikbaar. Let er wel op dat je hierbij steeds rekening houdt met de meest recente maatregelen.

Stand-up Comedy


Jongeren steken hun eigen stand — up comedy show in elkaar.

Informatie


Ontspannen - Wat vind ik leuk?

12 - 16 jaar

Vanaf 8 jongeren

Halve dag

Verkleedkleren, knutselmateriaal, een podium

Tips


Deze activiteit past ook perfect binnen het thema ‘iets nieuws proberen’ bij de knaltip ‘Mijn grenzen’. Leg deze link dus zeker ook.

Forceer jongeren zeker nooit om iets naar voor te brengen. Indien dit moeilijk ligt voor sommige jongeren in jouw groep, zorg dan dat ze in kleine groepjes kunnen samenwerken, zodat niet iedereen echt iets hoeft op te voeren.

Nabespreking


Maak een mindmap samen met de groep. Vertel dat deze activiteit eigenlijk past binnen de knaltip ‘Tijd voor mezel f’. Licht hierbij kort toe vanwaar deze knaltip komt en wat www.noknok.be is. Laat de jongeren vervolgens in groep of in subgroepjes vrij associëren. Geef elke groep een groot vel papier en schrijfgerief. Ze noteren in het midden van het blad het thema (vb. ‘Tijd voor mezel f’ of ‘Ontspannen’ en maken van daaruit aan de hand van een boomstructuur associaties met naar meer verdiepende onderdelen van dit deelonderwerp. Dit wordt nadien besproken in de hele groep. De leider vult aan. Denk hierbij aan het belang van lachen en humor om te ontspannen en je goed in je vel te voelen.

Verloop


Organiseer met de groep een eigen stand-up comedy show: iedereen zoekt mopjes, grappige filmpjes of prentjes. Bedenk allereerst een thema samen met de groep, doe een brainstorm en laat ieder aan de slag gaan met zijn/haar eigen sketch. Hou er wel rekening mee dat niet iedereen in groep een mopje durft vertellen. Dan kan hij/zijn ook een grappig filmpje of prentje laten zien. Je kan jongeren ook steeds vooraf laten nadenken en dingen laten meebrengen om hun act uit te werken.