Stand-upcomedy

Jongeren steken hun eigen stand-upcomedy-show in elkaar.

Informatie ―

Ontspannen - Samen lachen - Wat vind ik leuk?

12 - 16 jaar

Vanaf 8 jongeren

Halve dag

Verkleedkleren, knutselmateriaal, een podium

Verloop ―

Organiseer met de groep een eigen stand-upcomedy-show: iedereen zoekt mopjes, grappige filmpjes of prentjes. Bedenk allereerst een thema samen met de groep, doe een brainstorm en laat ieder aan de slag gaan met zijn/haar eigen sketch. Hou er wel rekening mee dat niet iedereen in de groep een mopje durft te vertellen. Dan kan hij/zij ook een grappig filmpje of prentje laten zien. Je kan jongeren steeds vooraf laten nadenken en dingen laten meebrengen om hun act uit te werken.

Tips ―

Forceer jongeren zeker nooit om iets naar voor te brengen. Indien dit moeilijk ligt voor sommige jongeren in jouw groep, zorg dan dat ze in kleine groepjes kunnen samenwerken, zodat niet iedereen echt iets hoeft op te voeren.

Nabespreking ―

Maak een mindmap samen met de groep (of in kleine groepjes). Geef elke groep een groot vel papier en schrijfgerief. Ze noteren in het midden van het blad het woord ‘glimlach’. Geef elk groepje enkele minuten de tijd om vrij te associëren rond het centrale woord. Geef hen enkele richtvragen mee:

  • “Wat doet je (glim)lachen?”
  • “Wie bezorgt je vaak een grote glimlach?”
  • “Hoe doe jij anderen opnieuw lachen als het even tegenzit?”

Dit wordt nadien besproken in de hele groep. De leider vult aan. Denk hierbij aan het belang van lachen en humor om te ontspannen en je goed in je vel te voelen. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op de website www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over ontspannen, je goed in je vel voelen, anderen helpen … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!