Super-Man/Woman

Jongeren de kans geven hun talenten of interesses te delen met de rest van de groep op een creatieve manier.

Informatie ―

Ik ben uniek - Mijn talenten - Jouw talenten - Wie ben ik - Jezelf oké vinden - Complimenten geven - Complimenten aanvaarden - Verschillen tussen mensen - Jezelf aanvaarden - Zelfvertrouwen - Jezelf zijn

12 - 16 jaar

3 - 50 jongeren

Halve dag

Fototoestel(len) of gsm, computer, eventueel printer, groot papier, stiften/kleurtjes, tijdschriften of prenten ter inspiratie

Verloop ―

Verdeel de jongeren in groepjes van 2, 3 of 4 personen.

Laat ze even brainstormen over hun interesses en talenten. Geef elke groep een groot blad met stiften om hun ideeën neer te schrijven of te tekenen. Een hoop tijdschriften, prenten of foto’s kunnen altijd helpen ter inspiratie. Als je merkt dat het niet vlot gaat, help ze dan zeker mee op weg. Het kan gaan over talenten (goed kunnen zingen, goed in rekenen, talen kunnen spreken, verhalen vertellen, skaten …), interesses (houden van de natuur, vliegtuigen, reizen, muziek, Facebook …), verzamelingen (alles van Coca-Cola, kleine autootjes …), dingen die je graag doet (bij vrienden zijn, naar de film, computerspelletjes …) … Kortom dingen waaraan je iemand herkent.

Geef daarna elk groepje een fototoestel of laat ze met hun gsm aan de slag gaan. De jongeren maken gekke foto’s van elkaar die telkens één eigenschap van de persoon uitbeelden of in de verf zetten. Hiervoor kunnen ze grappige poses aannemen, dingen uitbeelden die ze graag doen, op een plaats gaan staan waar ze graag zijn, iets knutselen of tekenen waar ze een foto van maken met zichzelf … Ook hier kan je als begeleider helpen met inspiratie te geven, bijvoorbeeld:

  • Luister je graag naar muziek? Doe alsof je wild danst en zet hierbij je favoriete nummer op of zing het zelf.
  • Hou je van de natuur? Ga in het gras liggen met een bloem in je mond.
  • Vind je auto’s leuk? Doe alsof je een auto optilt.
  • Hou je van mensen om je heen? Maak een foto waarop mensen je in de lucht houden.
  • Kan je niet zonder je gsm? Vraag de gsm’s van de anderen in de groep en doe er een leuke pose bij.

Maak een collage van de favoriete foto van elke persoon. Print de collage af en geef het een leuk plaatsje in jullie lokaal.

Tips ―

  • Sommige jongeren hebben een zeer laag zelfbeeld. Zij vinden het soms moeilijk om voor hun interesses uit te komen. Ook over talenten praten is niet voor iedereen weggelegd. Probeer hier rekening mee te houden. Geef hen extra steun door zelf voorbeelden te geven, echte interesse te tonen en hen even de tijd te geven, zonder de aandacht te veel te trekken op die persoon. Forceer niemand om iets in de groep te brengen.
  • Je kan los van de collage een tentoonstelling (bv. de ouders, of andere leeftijdsgroepen) organiseren waarbij de fotokunstwerken worden voorgesteld. Altijd leuk om dan een officiële opening te houden en mensen buiten jullie groep of jeugdorganisatie uit te nodigen.

Nabespreking ―

Vraag in groep:

  • "Heb je dingen geleerd van elkaar dat je nog niet wist?"
  • "Ben je blij met je eigen interesses en talenten?"
  • "Vind je het oké dat je niet alles goed kan?"

Vertel de jongeren dat het belangrijk is om zichzelf positief te bekijken. Want mensen die zichzelf graag zien, die stralen! Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis vinden om zichzelf beter te leren kennen en zichzelf graag te zien. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!