Surprise!

Jongeren verrassen elkaar op een originele manier.

Informatie ―

Er zijn voor elkaar — Mijn vrienden

12- 13 jaar

4 - 15 jongeren

120 min.

Knutselgerief, post-its

Verloop ―

Laat jongeren elkaar verrassen met zelfgemaakte cadeautjes. Iedereen maakt zelf een cadeautje voor iemand. Je weet op voorhand niet voor wie. De bedoeling is dat je iets maakt, tekent, knutselt … waarmee je zelf ook blij zou zijn.

Nabespreking ―

Geef elke jongere twee post-its en laat hen hierop noteren welk gevoel het hen geeft om een cadeautje te geven en om een cadeautje te krijgen. Bespreek de antwoorden in groep.

Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren ook dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over rekenen op anderen, vriendschap, hulp vragen aan … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!