Surprise!

Jongeren verrassen elkaar op een originele manier.

Informatie ―

Er zijn voor elkaar — Mijn vrienden

12- 13 jaar

4 - 15 jongeren

120 min.

Knutselgerief, post-its

Verloop ―

Laat jongeren elkaar verrassen met zelfgemaakte cadeautjes. Iedereen maakt zelf een cadeautje voor iemand. Je weet op voorhand niet voor wie. De bedoeling is dat je iets maakt, tekent, knutselt … waarmee je zelf ook blij zou zijn.

Nabespreking ―

Geef elke jongere twee post-its en laat hen hierop noteren welk gevoel het hen geeft om een cadeautje te geven en om een cadeautje te krijgen. Bespreek de antwoorden in groep.

Om het gesprek een richting uit te sturen kan je vooraf wat informatie opzoeken over dit thema (knaltip ‘rekenen op anderen').

Vertel de jongeren ook dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis kunnen vinden over rekenen op anderen, vriendschap, hulp vragen aan … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!