Surprise!


Jongeren elkaar op een leuke manier laten verrassen

Informatie


Er zijn voor elkaar — Mijn vrienden

12- 13 jaar

4 - 15 jongeren

60 min.

Knutselgerief, post-its

Nabespreking


Geef elke jongeren een post-it en laat hen hierop noteren welk gevoel het hen geeft om een kadootje te ontvangen. Bespreek de antwoorden in groep.

De begeleider legt ook kort de knaltip ‘Reken op anderen’ uit en legt de link met www.noknok.be.

Verloop


Laat jongeren elkaar verrassen met zelfgemaakte kadootjes.

Iedereen maakt zelf een kadootje voor iemand. Je weet op voorhand niet voor wie. > De bedoeling is dat je iets maakt, tekent, knutselt, … waarmee je zelf blij zou zijn.