Keernekeerwere

Keer zo snel mogelijk terug naar de startplek, maar niet zonder onderweg de opdrachten te doen. 

Informatie ―

Assertiviteit - Zot doen - Ervoor gaan - Iets nieuws proberen - Uitdagingen aangaan - Opkomen voor jezelf

14 - 16 jaar

Meer dan 15 jongeren

3 uur

Blad met de opdrachten, gsm

Verloop ―

Leg uit dat de jongeren samen met een begeleider naar een plaats zullen gaan en dat daar de uitdaging start. Ze moeten zo snel mogelijk proberen terug te geraken en daarbij 5 opdrachten tot een goed einde brengen. Om te bewijzen dat dit gelukt is, moeten ze hun opdrachten opnemen met een smartphone. 

Enkele mogelijke opdrachten zijn:

  • Doe vijf mensen op straat meespelen met een spelletje Chinees voetbal.
  • Breng mensen uit 5 verschillende landen samen in beeld.
  • Vraag of je mag filmen van achter de kassa in de supermarkt, de toog van een café of de toonbank bij de bakker.
  • Vraag of jullie even een toffe aankondiging mogen doen via de luidsprekers van het station of op de bus.
  • Vraag aan vijf mensen om een leuke boodschap te schrijven op een postkaart en geef deze postkaarten vervolgens aan iemand anders op straat.
  • Vraag in een winkel of je tijdelijk de rol van etalagepop mag overnemen. Probeer dit in stijl te doen, misschien in de kleding van de winkel?

Tips ―

Wees creatief en kies voor gevarieerde opdrachten. Hierboven geven we slechts een aantal ideetjes. Natuurlijk kan je hier nog vele andere variaties op bedenken. Tip hierbij: wissel een doe-activiteit gerust af met een rustiger spel waarbij jongeren moeten nadenken en bespreken.

Nabespreking ―

Doe een ‘inspringtoneeltje’ als nabespreking. Ieder groepje kiest een situatie die ze misschien beter hadden kunnen aanpakken om sneller tot een goed resultaat te komen (bv. een vraag anders stellen). Als elk groepje een situatie heeft gekozen, wordt de situatie kort toegelicht en vervolgens gespeeld voor de groep. Iedereen in de groep kan op elk moment ‘stop’ roepen en inspringen in het toneeltje om het ‘beter’ te doen en verder te gaan. Het toneel kan altijd teruggespoeld worden om opnieuw te proberen. Bespreek elke situatie even kort na door te bekijken welke aanpak volgens de groep het best werkt.

Koppel dit aan de vraag of elke jongere het gevoel had dat de eigen grenzen werden gerespecteerd, maar er toch voldoende ruimte was om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over omgaan met grenzen, zelf ‘neen’ zeggen en nieuwe dingen uitproberen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!