Vlaggensysteem & Buiten De Lijnen

Twee spelpakketten van Sensoa over seksueel gedrag en gepast reageren.  

Informatie ―

Grenzen stellen - Seks - Rekening houden met anderen - Hoe reageren?

12 - 16 jaar

Vanaf 8 jongeren

2 uur

Het pakket (te ontlenen en te koop)

Verloop ―

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, van oké naar helemaal niet oké. Ze zijn aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elke vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

Het Vlaggensysteem is er voor kinderen en jongeren met een gewone seksuele ontwikkeling. Buiten De Lijnen is geschikt voor kinderen en jongeren met speciale behoeften.

Meer info en aanvraag van het spel: https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

Nabespreking ―

Om het gesprek in een zekere richting te sturen en meer tips te geven, kan je vooraf wat informatie opzoeken over dit thema. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over neen zeggen, een boodschap formuleren vanuit een ik-boodschap …. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!