Vlakkenvoetbal

Voetbalspel binnen duidelijke grenzen.

Informatie ―

Omgaan met grenzen - beheersen - rekenen op anderen

12 - 16 jaar

10 - 30 jongeren

40 min.

Voetbalveld opdelen in verschillende vakken door middel van krijtlijnen en een voetbal, balletjes voor de nabespreking.

Verloop ―

Deel een voetbalveld op in verschillende grote vakken. Verdeel de groep in twee teams die tegen elkaar gaan voetballen, maar niet op de klassieke manier. In het veld wordt van elke ploeg 1 speler geplaatst. De speler mag zijn vak niet verlaten! De voetbalwedstrijd kan starten zodra op elk vlak één speler staat van elke ploeg. Het belangrijkste als spelbegeleider? De grenzen bewaken.

Tips ―

Wees consequent in de regels: niemand mag zijn vak overschrijden.

Doe deze energizer als opwarmertje om het te hebben over grenzen bewaken en nieuwe dingen uitproberen.

Nabespreking ―

Geef iedereen een balletje en ga samen rond 1 vak op het veld staan en laat de jongeren aan de hand van de positie van hun balletje een antwoord geven op volgende vragen:

  • "Hoe voelt het om niet buiten de grenzen van je vak te mogen komen?"
  • "Hoe goed heb je je kunnen houden aan de grenzen van je vak?"

Een balletje in het centrum van het vak geeft aan dat de jongere het gemakkelijk vond om zich aan de grenzen te houden of dat het oké voelde om begrensd te worden. Een balletje dat meer aan de buitenkant van het vak wordt geplaatst, geeft aan dat ze het moeilijk vonden om begrensd te worden, dat het niet leuk aanvoelde.

Bespreek nadien in groep op welke grenzen ze in het dagelijkse leven wel eens botsen (vb. niet mogen uitgaan, verkeersregels …) en hoe ze daarmee omgaan. Om het gesprek in een zekere richting te sturen en verdere tips te geven, kan je vooraf wat informatie opzoeken over dit thema.  Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over omgaan met grenzen, zelf ‘neen’ zeggen en nieuwe dingen uitproberen. Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!