VlinderSlag

VlinderSlag is een informatief spel over geweld en agressie. 

Informatie ―

Agressie - Opkomen voor jezelf - Respect voor elkaars grenzen - Neen zeggen

12 - 15 jaar

3 - 30 jongeren

45 min - 2 uur

Het spel kan voor 30 euro aangekocht worden bij de Aanstokerij (www.aanstokerij.be).

Verloop ―

De kern van ‘VlinderSlag’ bestaat uit 15 tekeningen. Iedere tekening beeldt een situatie uit die in meer of mindere mate, of misschien zelfs helemaal niets, te maken heeft met geweld. De jongeren krijgen de kans om hun gevoelens te uiten, om van gedachten te wisselen over de tekeningen die de begeleider hen voorlegt. Om het gesprek te stimuleren en de jongeren de afgebeelde situatie uit een andere invalshoek te laten bekijken, heeft de begeleider per tekening een aantal vragen die hij aan de jongeren kan stellen. Tussen de besprekingen spelen de jongeren een kort en eenvoudig kaartspel.

Nabespreking ―

Om het gesprek in een zekere richting te sturen en meer tips te geven, kan je vooraf wat informatie opzoeken over dit thema. Tip: verwijs naar de bouwblokken van de geluksdriehoek: het kompas voor mentaal welbevinden, of kortweg: geluk!

Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen vinden over neen zeggen, een boodschap formuleren vanuit een ik-boodschap … Hang de poster op in het lokaal, en geef de jongeren een NokNok-postkaartje en sticker mee haar huis als herinnering aan de activiteit!

Materialen ―

Stickers

Stickers om klasagenda's, gitaren, kasten in het lokaal, het toilet, ... op te fleuren! Deel ze uit en kom te weten waar ze belanden ;)

Postkaartjes

Vertel jongeren over NokNok met dit postkaartje.

Posters

Fleur je lokaal op en zet NokNok in de kijker!